Oksygenbehov, den mengden oksygen et vev eller en organisme trenger for å opprettholde sin normale funksjon. Oksygenbehovet for et menneske på ca. 70 kg i hvile er rundt 250 ml oksygen per minutt, mens oksygentilbudet er ca. 1000 ml. Behovet øker med 40–50 % ved høy feber og kan mangedobles (opp til 10–20 ganger) under ekstreme fysiske anstrengelser. De forskjellige organene har forskjellige oksygenbehov. Mens kroppen i hvile og under normale forhold totalt forbruker ca. 25 % av det oksygenet som tilføres med blodet, forbruker hjertet 60–70 % og hjernen ca. 33 %, mens huden bruker 10–12 % og nyrene under 10 % av det oksygenet som tilføres med blodet.