Oksygenmangel er en tilstand hvor oksygentilførselen til et vev eller en organisme er utilstrekkelig for å dekke cellenes oksygenbehov, se hypoksi.