pustevansker

Artikkelstart

Pustevansker er det at det er vanskelig å puste normalt, ofte kombinert med at det føles som om man får for lite luft. Det er vanlig å kjenne både angst og tegn på stress hvis det blir vanskelig å puste. Om den tilgrunnliggende årsaken til pustevanskene samtidig medfører for lite oksygen i blodet (hypoksemi) vil dette ytterligere forverre pustevanskene og gi fysisk uro.

Akutt oppståtte pustevansker uten åpenbar forutgående årsak kan skyldes alvorlig sykdom og man bør snarest fremskaffe hjelp ved å ringe 113. Ved mistenkt fremmedlegeme i luftveien bør et bestemt handlingsmønster følges for å forsøksvis fjerne dette.

Årsaker

Pustevansker kan oppstå som følge av fysiske, medisinske eller psykologiske årsaker, noen ganger flere av disse samtidig. Økt pustearbeid som følger av normale fysiske anstrengelser regnes ikke under den medisinske betegnelsen pustevansker med mindre det skiller seg fra det man normalt kan forvente. Pustevansker kan opptre både med eller uten samtidig oksygenmangel i blodet (hypoksemi), avhengig av den tilgrunnleggende årsaken.

Pustevansker hos nyfødte kan ha andre årsaker og beskrives ikke detaljert her. Pustevansker kan være et akutt eller et kronisk problem for den enkelte, og det kan ofte være nødvendig med bred utredning for å finne årsaken.

En person kan objektivt sett ha besværet pust uten å ha en subjektiv følelse av dette, og i den videre tekst beskrives årsaker og mekanismer relatert til besværet pustemønster generelt. De viktigste årsaksmekanismene som kan utløse pustevansker er oppsummert her.

Fremmedlegeme i luftveiene

Dersom et fremmedlegeme helt eller delvis blokkerer øvre eller nedre luftveier vil dette medføre akutte pustevansker. Dette skyldes at obstruksjonen av luftveiene med et fremmedlegeme vil fremkalle sterkt ubehag samtidig som det medfører et behov for økt muskulært arbeid for å få luft ned i lungene. Om det utvikler seg hypoksemi vil dette ytterligere forverre opplevelsen, angstnivået og den fysiske uroen. Ubehandlet kan dette medføre hjertestans og død.

Sykdom eller skade i øvre luftveier (munn, kjeve, svelg, strupehode)

Dette vil kunne medføre lokal hevelse / obstruksjon som kan bidra til utvikling av luftveisobstruksjon medførende pustevansker. For eksempel vil akutte infeksjoner i strupehode hos barn (falsk krupp) kunne medføre akutte pustevansker. Vekst av lokale kreftsvulster i disse strukturene vil over tid kunne gi pustevansker.

Sykdom eller skade i relasjon til hjertet

Påvirkning av hjertets funksjon vil kunne medføre akutte eller kroniske pusteproblemer. En rekke tilstander kan akutt påvirke hjertets funksjon (hjertesvikt). En vanlig årsak til pustevansker ved hjertesvikt er at venstre side av hjertet ikke klarer å pumpe unna tilstrekkelig med blod som kommer igjennom lungene. Dette medfører stase av blod i lungekretsløpet som i sin tur gir pustevansker på grunn av stivere lunger. Ubehandlet kan dette videre medføre at væske presses ut i lungeblærene og gi redusert oksygenopptak og hypoksemi. For mye væske i blodårene som følge av overdrevet væskebehandling kan også gi tilsvarende bilde. Hjertesvikt kan også gi sirkulasjonsproblemer som bidrar til pusteproblemene.

Et spesielt tilfelle som kan gi hjertesvikt uten at hjertets funksjon isolert sett er svekket er blødninger eller andre former for væskeopphopning i hjerteposten som omslutter hjertet (hjertetamponade), medførende at hjertet klemmes sammen.

Sykdom eller forgiftninger som medfører at sure metabolitter kommer over i blodet (metabolsk acidose)

Fallet i pH-verdi i blodet medfører at pustesenteret stimulerer kroppen til å puste raskere (hyperventilering). Dette for å få ned CO2-nivået i blodet som vil kompensere for fallet i blodets pH-verdi.

Enhver tilstand som gir svikt i blodomløpet vil kunne medføre omslag til anaerob metabolisme i vevene. Dette vil medføre at kroppen produserer melkesyre (laktat), og når dette kommer over i blodet vil blodet blir surere (laktacidose). Inntak av for eksempel metanol, frostvæske eller andre organiske syrer vil også kunne gi metabolsk acidose. Ubehandlet diabetes mellitus type 1 vil kunne medføre produksjon av ketoner som går over i blodet og gjør det surt (ketoacidose).

Sykdom eller skade på nervesystemet

Sykdom eller skade på nervesystemet vil kunne medføre problemer med overføring av nervesignaler fra lillehjernen (respirasjonssenteret) til pustemuskulaturen, som i sin tur gir pustevansker. Enkelte typer betennelsestilstander i nervesystemet, som for eksempel Guillain-Barré syndrom eller myasthenia gravis, vil kunne gi gradvis svekking av musklene og gi pustevansker. Akutte skader av ryggmargen i nivå med øvre del av brystet eller høyere vil også kunne medføre pustevansker grunnet skade på nervene som styrer pustemuskulaturen.

Psykologiske mekanismer herunder reaksjon på akutt smerte

Fysisk eller psykologisk utløst smerte kan opptre samtidig med angst, medførende pustevansker med eller uten at noen av de tidligere nevnte årsakene er tilstede. Et spesielt tilfelle er akutte angstanfall som medfører at personen puster raskt uten å ha bevisst kontroll på dette (hyperventilasjon), medførende fall i blodets CO2-verdi som gir symptomer som blant annet prikking i fingrene og rundt munnen, svimmelhet, uggenhet og mer.

Generelt gjelder prinsippet om at kroppslige årsaker til et kroppslig symptom må utelukkes før en psykologisk diagnose settes. Det er spesielt viktig at dette gjøres grundig om man mistenker en psykologisk årsak til pustevansker.

Behandling av pustevansker avhenger helt av årsaken til pustevanskene. Om personen fremviser tegn på hypoksemi er det imidlertid vanlig å starte oksygenbehandling eller avansert pustehjelp uten at man sikkert trenger å vite årsaken til pustevanskene.

Skader og sykdommer i lungene / brystkassen som årsak til pustevansker

Fordi blodet tar opp oksygen på sin vei igjennom lungene vil skader på eller sykdommer i lunger eller brystkasse generelt kunne gi fare for hypoksemi.

Pustevansker som skyldes sykdom eller skade på lungevevet

Akutt eller kronisk sykdom i lungevevet (lungeparenchymet) er en av de viktigste årsakene til pustevansker, spesielt om samtidig hypoksemi er tilstede. En lang rekke sykdomstilstander kan påvirke lungevevet. En hyppig årsak er akutt infeksjon i lungevevet (lungebetennelse). Større utbredelse av kreftsvulster i lungevevet vil også kunne påvirke lungens funksjon. Hvor stor del av det totale lungevevet som er rammet av en infeksjon eller andre sykdomsprosesser vil ha betydning for om det er tilstrekkelig normalt fungerende lungevev igjen til å kunne få et tilstrekkelig av opptak av oksygen til blodet (gassutveksling).

Pustevansker som skyldes sykdom i lungenes luftveier

Sykdomsprosesser i de delene av luftveiene som hører til lungen (luftrøret, bronkier, bronkioler) vil påvirke muligheten for at tilstrekkelig med luft passerer opp og ned til lungeblærene. Oftest vil sykdomsprosesser i lungenes luftveier (nedre luftveier) kunne medføre at muskulaturen i disse trekker seg sammen, medførende vanskeligheter med å få luft til å passere (spesielt på vei ut). Dette vil gi forlenget tømning av lungene og ofte pipelyder som høres i tømningsfasen.

To vanlig forekommende sykdommer som gir sammentrekninger i nedre luftveier er astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Sammentrekningene kan komme samtidig med økt slimproduksjon og hevelse, som ytterligere vil kunne forverre pustearbeidet. Behandling med legemidler som motvirker slike sammentrekninger (bronkodilatatorer) og reduserer hevelse i slimhinnene (inhalasjonssteroider) er hyppig brukt ved denne type sykdommer.

Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) vil kunne gi pustevansker som ved astma grunnet at liknende sykdomsprosesser ligger til grunn i lungenes luftveier.

Pustevansker som skyldes sykdom i lungenes blodårer

Sykdomsprosesser som påvirker muligheten for blod til å strømme normalt gjennom lungene vil kunne påvirke muligheten for at det blir en tilstrekkelig gassutveksling mellom luften i lungeblærene og blodet i blodårene. Blodpropp i lungene (lungeemboli) vil kunne blokkere større eller mindre deler av lungekretsløpet, medførende hypoksemi og økt pustearbeid. Større blodpropper vil kunne medføre at hjertet ikke får til å pumpe blod igjennom lungene, som kan medføre akutt hjertesvikt og i verste fall hjertestans.

Andre typer sykdomsprosesser i lungene vil også kunne påvirke hvordan blodet går igjennom lungekretsløpet, hvor divergering av blod bort fra lungevev påvirket av sykdom er en vanlig mekanisme som kan gi hypoksemi (lungeshunting). Betennelse i lungenes blodårer kan også påvirke lungesirkulasjonen (vaskulitt).

Pustevansker som skyldes skade på brystkassen

Avhengig av skademekanisme kan energi påført brystkassen medføre brudd på ett eller flere ribbein. I tillegg kan energioverføringen gi direkte skade på lungevevet. Flere ribbensbrudd samtidig, spesielt om det medfører at deler av brystveggen blir fristilt fra resten av brystveggen (flail chest), vil kunne gi pustevansker.

Hvis skaden medfører at en eller begge lunger ikke lenger henger fast i brystveggen vil dette gjøre at hele eller deler av lungen(e) trekker seg sammen og ikke lenger fungerer normalt (punktert lunge, pneumothorax). Ansamlinger av blod i brysthulen kan legreske press på lungene og påvirke lungefunksjonen (hemothorax). Et vanlig behandlingsprinsipp ved pneumothorax og hematothorax er å legge inn dren i den affiserte brysthulen (thoraxdren).

Pustevansker som skyldes sykdom i eller utenfor brystkassen

Ansamlinger av væske i brysthulen som ledd i lokal sykdom i lungen eller andre organer legge press på lungene og påvirke lungefunksjonen (pleuravæske). Pneumothorax medførende pustevansker kan skyldes at unormale lungeblærer i ytterkanten av lungen sprekker medførende at luft lekker ut i brysthulen (spontan pneumothorax). Sykelig overvekt vil kunne direkte påvirke hvor gode arbeidsforhold lungene har i ulike kroppsstillinger og bidra til pustevansker.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg