Hypoksi er en tilstand hvor tilførselen av oksygen til et vev eller en organisme er utilstrekkelig i forhold til oksygenbehovet cellene har for å drive en normal aerob metabolisme. Ved generell oksygenmangel i alle vev, oftest som følge av pustevansker eller respirasjonssvikt, brukes begrepet asfyksi som er en livstruende tilstand som kan medføre hjertestans. Hypoksi kan også oppstå i enkelte organer hvis den lokale blodtilførselen hindres og det utvikler seg iskemi, for eksempel ved hjerteinfarkt og hjerneslag, selv om oksygenforsyningen til resten av kroppen er normal.

Faktaboks

Uttale
hypoksˈi
Etymologi
av gresk hypo, ‘under, for lite’, og grunnstoffet oksygen

En person med generell hypoksi vil typisk kunne være angstpreget og urolig, samt ha blålig misfarging av hud og slimhinner. Graden av generell hypoksi kan estimeres med et pulsoksimeter eller med en blodgassanalyse.

Normal oksygenlevering

Oksygen transporteres i blodet i hovedsak bundet til hemoglobin. En normal oksygenleveranse er avhengig av:

  • At en tilstrekkelig mengde oksygen tas opp i blodet via lungene.
  • At oksygen binder seg normalt til hemoglobin som oksyhemoglobin. Andelen oksyhemoglobin i forhold til total mengde hemoglobin betegnes oksygenmetning (SaO2) og kan måles med et pulsoksimeter (SpO2, normalt > 94 prosent). Partielt oksygentrykk (PaO2) er gasstrykket (partialtrykket) av oksygen i blodet. SaO2 avhenger av PaO2 og dette forholdet vil fremgå oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve.
  • At det er en tilstrekkelig mengde hemoglobin i blodet til transport av oksygen rundt til kroppens celler. Lav hemoglobinkonsentrasjon i blodet betegnes anemi.
  • At hjertet sirkulerer en tilstrekkelig mengde blod til kroppens vev. Mengden blod som sirkuleres i kroppen til enhver tid bestemmes av hjertets evne og mulighet til å generere et hjerte-minuttvolum.
  • at oksygen tas opp og nyttiggjøres på cellenivå slik at det en aerob metabolisme er mulig. For eksempel vil forgiftning med cyanid hindre cellenes nyttiggjøring av oksygen på cellenivå, via hemming av enzymet cytokrom oksydase, selv om tilførselen av oksygen fra blodet er normal.

Ved oksygenmangel på cellenivå vil cellene gå over til anaerob metabolisme og produsere melkesyre (laktat). Mengden oksygen som er knyttet til hemoglobin er betydelig større enn mengden som er løst fritt i blodet, og under normale forhold er oksygen knyttet til hemoglobin viktigere for oksygenleveransen. Ved hyperbar behandling kan PaO2 økes kunstig slik at mengden oksygen løst i blodet i større grad kan bidra til oksygenleveransen.

Ved enkelte medisinske tilstander kan oksygenleveransen være normal, men nyttiggjøringen av oksygen på cellenivå være nedsatt, for eksempel ved alvorlig SIRS. Ved forgiftning med cyanid vil cellenes evne til å nyttiggjøre seg oksygen være sterkt hemmet selv om oksygenleveransen er normal, og død kan inntreffe i løpet av kort tid.

Moderat oksygenmangel gir økt produksjon av melkesyre uten at cellene får varig skade. Alvorlig oksygenmangel gir etter få minutter celleskade som nedsetter organfunksjonen. Hvis oksygentilførselen ikke gjenopprettes, inntrer celledød i løpet av minutter (hjernen) eller timer (de fleste andre organer), noe som gir uopprettelig organskade.

Begrepsavklaring

Hypoksi er en generell betegnelse på et misforhold mellom oksygentilbud og oksygenforbruk på cellenivå. Begrepet brukes imidlertid både om hypoksi i alle vev (generell hypoksi), i enkelte vev (regional hypoksi) og på cellenivå.

Begrepet hypoksi brukes ofte om tilfeller hvor man egentlig snakker om hypoksemi, som mer presist betegner lavt oksygeninnhold i blodet. Imidlertid vil man kunne være hypoksemisk men likevel ha en tilstrekkelig oksygenforsyning til at cellenes oksygenbehov er ivaretatt, altså at en normal aerob metabolisme kan foregå, men dette vil avhenge av at hjertets minuttvolum og hemoglobinnivået er tilstrekkelig høyt.

En nedsettelse av blodsirkulasjonen til et vev vil gi et fall i oksygenleveransen og dermed hypoksi for cellene i dette vevet. I dette tilfellet brukes primært iskemi som en betegnelse på utilstrekkelig blodforsyning, som også innbefatter utilstrekkelig leveranse (og fjerning) av andre stoffer nødvendig for normal cellefunksjon.

Årsaker til generell hypoksi

Generell hypoksi i kroppens vev er vanligvis en følge av hypoksemi. Hypoksemi kan skyldes:

  • Nedsatt oksygentrykk i inspirasjonsluften, for eksempel ved høydeopphold eller forgiftning med gasser. Ved for eksempel 5000 meters høyde vil trykket av oksygen i atmosfæren ha falt til et nivå som tilsvarer å puste luft med ti prosent oksygen ved havnivå (mot normalt 21 prosent). På toppen av Mount Everest er tilsvarende verdi cirka seks prosent.
  • Nedsatt oksygentrykk i blodet grunnet mangel på frie luftveier eller svikt i respirasjonssystemets evne til å tilføre blodet oksygen (respirasjonssvikt). Se pustevansker.
  • Lav konsentrasjon av hemoglobin i blodet (anemi) som medfører at kroppens kapasitet til å transportere oksygen til cellene er redusert, for eksempel ved større blødninger.
  • Forgiftninger med stoffer som hindrer oksygen i å binde seg til hemoglobin (for eksempel karbonmonoksid) eller som påvirker cellenes evne til å nyttiggjøre seg oksygen (for eksempel cyanid).
  • Ved hjertestans vil oksygenet som allerede er i blodet dels brukes opp og dels være unyttiggjort grunnet mangel på sirkulasjon av blod.

Ved hypoksemi er det størst fare for skade av vev som har et stort oksygenbehov, for eksempel hjernen. Alvorlig forgiftning med cyanid vil også gi en generell hypoksi (uten hypoksemi) grunnet at vevene ikke kan utnytte oksygenet som er i blodet.

Årsaker til regional hypoksi

Nedsatt blodstrøm til kroppens organer på grunn av sirkulasjonssvikt vil kunne gi hypoksi på cellenivå i enkelte vev og organer grunnet en overordnet prioritering av blodstrømmen. Hvilke organer som prioriteres er avhengig av blant annet graden av aktivering av det sympatiske nervesystemet og hormonutslipp (blant annet av adrenalin). Organer som hjerne, hjerte og nyrer vil prioriteres ved sirkulasjonssvikt, mens hud og muskulatur vil nedprioriteres og vil kunne utsettes for iskemi og hypoksi.

Behandlingsprinsipper

Hos personer som puster selv består primær behandling av hypoksi, uansett årsak, i å sørge for frie luftveier og tilførsel av ekstra oksygen til innåndingsluften (oksygenbehandling). Hos personer som ikke puster normalt og er livløse må det startes hjerte-lunge-redning på mistanke om hjertestans. Spesialisert helsepersonell kan vurdere nærmere om en person som puster dårlig kan ha behov for assistert ventilasjon (overtrykksventilasjon). Ved mer alvorlige tilfeller av oksygeneringssvikt grunnet sykdomsprosesser vil respiratorbehandling kunne være aktuelt.

Om årsaken til manglende oksygenleveranse til et vev eller organ skyldes iskemi, vil behandlingen være avhengig av hvilket organ og hvilken sykdomsprosess som pågår. Ved for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag vil det kunne være aktuelt å gi medikamenter eller gjøre intervensjoner som vil åpne tette blodårer slik at leveransen av oksygen og andre stoffer til cellene gjenopprettes.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg