Paranoide symptomer er forekomst av uvanlig sterk mistenksomhet og vrangforestillinger i forbindelse med en psykisk lidelse. Foruten ved paranoia-tilstandene og de akutte paranoide psykosene kan paranoide symptomer forekomme ved en rekke organisk betingede psykiske lidelser, under påvirkning av stoff og andre rusmidler, ved schizofreni og schizoaffektiv lidelse og ved dype depresjoner (bipolar lidelse, melankoli). Se også paranoia.