Schizoaffektiv lidelse er en alvorlig psykisk lidelse, eller psykose, kjennetegnet ved samtidig forekomst av symptomer og tegn både på schizofreni og bipolar lidelse. Avgrensningen overfor på den ene side bipolare lidelser med periodevise stemningsendringer, og på den annen side schizofreni med vrangforestillinger, såkalte stemningsinkongruente vrangforestillinger, kan være vanskelig.

Faktaboks

Uttale
schˈizoaffektˈiv lidelse
Etymologi
av gresk skhizein, ‘spalte’, og latin afficere, ‘påføre’
Også kjent som
SAD

Utbredelse

Uenighet om den eksakte avgrensningen av schizoaffektive lidelser gjør at tallene for hyppighet varierer fra 3 til 56 nye tilfeller per 100 000 innbyggere per år.

Årsaker

Biologiske forhold antas å spille en stor rolle. Disse forholdene tilsvarer sannsynligvis de som er funnet ved bipolar lidelse og schizofreni, som blant annet:

Symptomer

Symptomene kan være oppstemthet og gi et manisk preg, samtidig som personen har hørselshallusinasjoner i form av kommenterende stemmer slik det sees ved schizofreni. Noen kan også i perioder være svært urolige og forvirrede, ha vrangforestillinger, det vil si paranoide symptomer, uten schizofrenipreg og vise bevegelsesforstyrrelser. Slike tilstander har også vært kalt sykloide psykoser, ettersom tilstanden svinger relativt raskt. Før symptomene blir tydelige, synes personene å være rimelig friske, slik man ofte ser ved bipolar lidelse.

Behandling

Behandlingen er en kombinasjon av hjelp til bedre sykdomsforståelse og mestringsevne, eventuelt individuell støttepreget psykoterapi og legemidler for å hjelpe pasienten ut av en sykdomsepisode og forhindre at nye oppstår. Den medikamentelle behandlingen er som beskrevet for bipolare lidelser, med antidepressiver, litium og antiepileptika. Men man vil som regel i tillegg også gi antipsykotika, slik det gjøres ved schizofreni.

Prognose

Prognosen er en mellomting mellom prognosen ved schizofreni og ved bipolar lidelse. Ved optimal behandling synes omkring 40 prosent å kunne bli helt symptomfrie mellom sykdomsepisodene, mens 5–10 prosent viser schizofrenilignende restsymptomer mellom sykdomsepisodene. De resterende vil ha lette symptomer og plager mellom sykdomsepisodene, men de vil likevel kunne fungere noenlunde sosialt. Prognosen er den samme for menn og kvinner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg