Parenkymatøs degenerasjon, henfall eller svinn av de aktive (funksjonelle) cellene i et parenkymatøst organ, for eksempel lever eller nyre. Vevssvinnet kan ha mange ulike årsaker, men hyppigst er alvorlige infeksjoner, oksygenmangel og forgiftning.