Perforatorlapp er et vevsområde bestående av hud/underhud som får sin blodforsyning fra en gitt perforator. Perforatorene er tynne blodkar som er grener fra dyptliggende større blodkar som går gjennom (perforerer) muskel og muskelhinne. De forgrener seg så videre ut i underhudsvevet og sørger for blodforsyningen til det aktuelle vevsområdet. Det er beskrevet en rekke ulike vesvlapper basert på veldefinerte perforatorkar på trunkus og ekstremitetene. Disse vevslappene kan benyttes som stilkede lapper for å dekke en lokal vevsdefekt, eller av og til som «frie vevslapper» til andre steder på kroppen. Perforatoren frigjøres til en tilstrekkelig stilk som muliggjør lokal rotasjon av vevet, eller kutting av stilken og kobling til blodkar annensteds ved hjelp av mikrokirurgisk teknikk. Et eksempel er DIEP-lappen som er en vanlig mikrokirurgisk vevslapp innen brystrekonstruksjon med eget vev. Denne vevslappen høstes fra nedre del av buken og baseres på perforatorer som kommer fra store blodkar i lysken (arteria og vena epigastrica inferior).