Plastikkirurg, spesialist innen plastikkirurgi, godkjent av Den Norske Legeforening, blir i Norge utdannet ved sykehus som har godkjente utdanningsavdelinger. I tillegg til Rikshospitalet og de store regionssykehus finnes avdelinger i Skien og Stavanger. De ferdige spesialistene arbeider både innen rekonstruktiv plastikkirurgi ved de offentlige sykehus og i privat praksis der man i tillegg til varierende grad av rekonstruktiv kirurgisk virksomhet også driver praksis innen estetisk kirurgi.