Praziquantel, antihelmintmiddel som brukes mot flatorm og bendelorm. Praziquantel er det viktigste middelet mot schistosomiasis. Middelet kan skaffes i Norge, på registreringsfritak.