Provitaminer er forstadier til vitaminer som i organismen kan omdannes til vitaminer. Ett eksempel er karotenoider (for eksempel beta-karoten), som omdannes til vitamin A i organismen.