Provitaminer er forstadier til vitaminer som kan omdannes til vitaminer i organismen. Ett eksempel er karotenoider (for eksempel beta-karoten), som omdannes til vitamin A i organismen.