Psoralener, gruppe kjemiske stoffer som gjør huden mer følsom for ultrafiolette stråler, og som brukes i behandling av psoriasis. Ukritisk bruk, f.eks. i solbadoljer, kan muligens øke faren for kreft. Bruk av psoralener kontrolleres nøye i Norge.