Fleinsopp
Spiss fleinsopp er den eneste hallusinogene soppen som er vanlig i Norge. Den er oppført på Helsedirektoratets liste over narkotika, og det er forbudt å være i besittelse eller bruke soppen som rusmiddel. Foto: Klaus Høiland, Nannestad.
Fleinsopp
Av .
Lisens: fri

Psykedeliske stoffer er hallusinogene stoffer som hovedsakelig forårsaker forandringer av sanseopplevelsen av omverdenen og av en selv. Typiske eksempler er naturlige forekommende stoffer som psilocybin, meskalin og DMT eller syntetiske stoffer som LSD.

Faktaboks

Uttale
psykedˈeliske stoffer
Etymologi
fra gresk psykhe, ‘psyke’ og delos, ‘synlig’
Også kjent som
psykotomimetiske stoffer psykotomimetika

Psykedeliske stoffer utøver sin effekt ved å påvirke serotonin i hjernen. De er generelt lite toksiske og lite avhengihetsskapende. Flere psykedeliske stoffer er under utprøving i behandling av flere psykiatriske sykdommer som PTSD og depresjon.

Mange nye psykoaktive stoffer, også kalt designer drugs, påvirker serotoninreseptorer og har tydelige hallusinogene effekter. Dette gjelder særlig gruppen av fenetylaminer, som for eksempel NBOMe-stoffene, men også tryptaminer, som 5-MeO-DALT, og i mindre grad syntetiske katinoner (kaninon er det psykoaktive virkestoffet i blader fra khatplanten Khata edulis). Mange av disse er mer toksiske enn de klassiske psykedeliske stoffer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Andreas Wahl Blomkvist

Denne artikkelens beskrivelse av psykedeliske stoffer er utdatert, upresis og misvisende. Alle rusmidler har evnen «til å endre den psykiske tilstanden», og mange rusmidler, inkludert psykedeliske stoffer, kan også gi hallusinasjoner. Det er imidlertid ikke hallusinasjoner som karakteriserer virkningen til psykedeliske stoffer.

Det eksisterer en lang og innholdsrik debatt om begrepene «psykedelisk», «hallusinogener» og «psykotomimetisk». Artikkelen ser ikke ut til å ha fått med seg dette. En gjennomgang av denne historikken er å finne i Michael Pollans bok, How To Change Your Mind.

De fremste ekspertene på feltet, f.eks. David E. Nichols (se Psychedelics av Nichols 2016 i Pharmacological Reviews), Robin Carhart-Harris (se f.eks. The Therapeutic Potential of Psychedelic Drugs: Past, Present, and Future i Neuropsychopharmacology i 2017), Roland Griffiths, Matthew Johnson, Stephen Ross osv. har alle uttrykt misnøye over nettopp denne foreldede begrepsbruken som vi finner i artikkelen her.

Andre leksikon beskriver psykedeliske stoffer på en helt annen måte enn det SNL gjør – og mer i tråd med hva vi finner i vitenskapelige oversiktsartikler. Et typisk eksempel er: «compounds with appreciable serotonin 2A receptor agonist properties that can alter consciousness in a marked and novel way.» Se: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5603818/

I siste setning understrekes det i artikkelen at stoffenes virkning ikke er en type «bevissthetsutvidelse», men en «forstyrrelse». Det er uklart hva som menes med «forstyrrelse» i denne sammenhengen. Gitt at stoffene har i randomiserte kliniske studier vist lovende effekt i flere psykoterapeutiske behandlingsforløp mot psykiske lidelser, så taler dette mot en slik reduksjonistisk forståelse av stoffenes virkning. Se oppsummeringer her https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/psykedeliske-stoffer-i-behandling-av-angst-depresjon-og-avhengighet
og https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28019026/

Interessant nok viser de få studiene som er gjort på psykedeliske stoffer og deres virkning på mål for bevissthetsnivå/-kompleksitet, at de faktisk har en «utvidende» virkning. Se: https://www.nature.com/articles/srep46421.epdf?author_access_token=dn9PJ4rImBSbjS0siTXHMNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OLbsyNy5q43PMfXKQgsm7yHF1zDYz35Il9e90T0p5W_2x3ESClbxTNhPdJJG0vsZj_SJI4z3nkM46GH4fK_LFo

Konklusjonen herfra er at «This is the first time that these measures have been applied to the psychedelic state and, crucially, that they have yielded values exceeding those of normal waking consciousness. These findings suggest that the sustained occurrence of psychedelic phenomenology constitutes an elevated level of consciousness - as measured by neural signal diversity.»

Anbefaler at SNL trekker tilbake de utdaterte beskrivelsene om psykedeliske stoffer og oppdaterer de i tråd med fagkunnskapen på feltet.

svarte Anne Line Bretteville-Jensen

Hei, Takk for innspill. Jeg har godkjent dine forslag til endringer av artikkelen og vil innhente ytterligere ekspertråd for faglig kvalitetssikring.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg