Psykedeliske stoffer, bevissthets-, sjels- eller sinnsutvidende stoffer. Begrepet brukes nærmest synonymt med hallusinogener. Andre rusmidler som kan lede til sanseforvrengninger, som cannabisstoffer, kan betegnes som psykedeliske. Virkningene kan omfatte psykotiske symptomer med bakgrunn i at stoffene forstyrrer den normale impulsoverføringen mellom hjernecellene. Det er altså ikke tale om bevissthetsutvidelse, men om bevissthetsforstyrrelse.