Pubertas tarda, forsinket pubertetsutvikling (se pubertet), vanligvis på grunn av hormonelle forstyrrelser, som kan skyldes feil og mangler både i hypofysen og hypothalamus, samt i gonadene. Det er viktig med en grundig kartlegging, slik at en eventuell substitusjonsbehandling kan settes inn. Man kan også se forsinket pubertetsutvikling ved syndrom som skyldes kromosomavvik (Turners syndrom og Klinefelters syndrom). Tilstanden kan iblant ha psykologiske årsaker. Forsinket pubertet er ikke nødvendigvis patologisk (sykelig). Noen går først i pubertet etter 15 år.