Respiratorisk acidose er en forstyrrelse av kroppens elektrolyttbalanse i sur retning, slik at pH i blodplasma blir under 7,35, og som skyldes mangelfull utluftning av karbondioksid. Se acidose.