Respiratorisk alkalose er en forstyrrelse av kroppens elektrolyttbalanse i basisk retning, slik at pH i blodplasma blir over 7,4, og som skyldes økt utluftning av karbondioksid. Se alkalose.