Rosenterapi, terapiform hvor man bruker lett berøring og ord til behandling av smerter og spente muskler. Metoden har til hensikt å bidra til avspenning og forløse fortrengte følelser som gir muskelspenninger og påvirker åndedrettet. Rosenterapi er utviklet av fysioterapeuten Marion Rosen (f. 1914), som i mange år arbeidet med massasje, avspenning og pusteteknikker. Norske Rosenterapeuters forening har ca. 170 medlemmer. Utdanningen har en teoretisk og praktisk del (i alt vel 700 timer) og gis ved Axelssons Body Work School i Oslo. Effekt og bivirkninger av rosenterapi er lite dokumentert (2006).