Saluretika er urindrivende stoffer som har evnen til å utskille elektrolytter sammen med vann. Kalles også diuretika eller vanndrivende medisiner. Brukes særlig i behandling av hjertesvikt og høyt blodtrykk. De er virksomme når de inntas gjennom munnen, og virker effektivt ved ødemer. Faren er at de kan virke altfor kraftig, særlig hvis de gis for hyppig og derved kan fremkalle elektrolyttforstyrrelser.