Serumproteiner, proteiner i blodserum. Man regner i dag med at det i serum er flere tusen forskjellige proteiner. Konsentrasjonene av disse kan endres i forbindelse med mange sykdommer. Bestemte sykdomstilstander (f.eks. myelomatose) kan gi endringer i serumproteinsammensetningen som kan gi spesifikke diagnostiske serumelektroforesemønstre. Tidligere var bestemmelse av total proteinkonsentrasjon i serum et viktig diagnostisk hjelpemiddel. I dag har man spesifikke metoder (ofte hurtige, immunologiske metoder) som gjør det mulig nøyaktig å bestemme mengden av det enkelte, relevante protein.