Seksualopplysning, informasjon, rådgivning og veiledning knyttet til prevensjon, befruktning, graviditet, fødsel, abort og seksualitetens kvalitative aspekter, dvs. hvordan få et bedre seksualliv. Par som ikke kan få barn på naturlig måte, kan i dag tilbys assistert befruktning innen rammen av det offentlige helsevesen. For at tilbudet skal komme flest mulig til gode, er opplysningsvirksomhet viktig.

På grunn av sterkt følelsesladede negative holdninger til seksualitet, har seksualopplysning vært et forsømt kapittel. I 1930-årene gikk radikale norske leger og andre ut med opplysningsskrifter til befolkningen. De ble møtt med atskillig motstand, men også med forståelse og interesse. Behovet for generell opplysning var enorm, ikke minst hva angikk muligheten for barnebegrensende tiltak ved bruk av prevensjonsmidler.

De medisinsk-biologiske sider av seksualopplysningen vil de fleste leger og annet helsepersonell kunne dekke i forhold til den enkelte pasient som melder sitt behov. Men fordi det stadig kommer nye generasjoner, er behovet for allmennopplysning aktuell. Ved siden av media må skoleverket spille en sentral rolle i kunnskapsformidlingen. Seksualundervisningen i grunnskolen er ofte mangelfull, bl.a. fordi omfanget av undervisningstilbudet i betydelig grad overlates til den enkelte lærers vilje og evne til å gi faget prioritet.

Det er også et stort og udekket behov for kunnskap og diskusjoner omkring seksualitetens sosiale og etiske sider.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.