Serotonin-reopptakshemmere, legemidler som hemmer reopptaket av serotonin i nerveceller. Legemidler som hemmer reopptaket av serotonin og andre monoaminer, spesielt noradrenalin, har antidepressiv virkning (se antidepressiva). Midler som bare hemmer reopptaket av serotonin, kalles selektive serotoninreopptakshemmere, SSRI.