Spasmofili, (av spasme og -fili), tilbøyelighet til å få muskelkrampe. Brukes om kramper som kan opptre hos spedbarn og småbarn med rakitt, når kalkmengden i blodet på grunn av mangel på vitamin D blir for lav. Spasmofili var tidligere en hyppig tilstand, men er blitt sjelden etter at tran og andre D-vitaminpreparater er kommet i alminnelig bruk.