Muskelkrampe, krampaktige, uvilkårlige muskelsammentrekninger, enten i form av en forkortelse av muskelen som varer ved i lang tid, eller en serie av plutselige bevegelser i muskelgrupper som motarbeider hverandre. Fenomenet kan være av forbigående art, f.eks. ved overanstrengelse som fører til at tilførselen av blod ikke strekker til, eller det kan være av mer varig karakter ved sykdommer i nervesystemet eller i musklene selv.