Spenningsregulering, kroppsbasert metode for behandling av lettere psykiske lidelser og psykisk betingede funksjonsinnskrenkninger. Utviklet av den tyske bevegelsesterapeutiske forskeren og pedagogen Elsa Gindler (1885–1961). Gjennom aktive øvelser og bevegelser søker man å trene opp igjen evnen til differensierte sensoriske sanseinntrykk og dermed friere og mer naturlig pust og bruk av muskler. (Behandlingen kalles derfor på engelsk også sensory awareness, 'sensorisk bevissthet'.) Dette fører til reduksjon av angst og forstemning samt frigjøring av psykisk energi og overskudd med funksjonsbedring som følge. Se også anvendt avspenning og psykomotorisk behandling.