Stapediusrefleks, refleks som demper lydsvingningene i mellomørets knokler. Når lyden når trommehinnen, settes mellomøreknoklene i svingninger, og sansecellene i sneglehuset stimuleres til å sende nerveimpulser til hjernestammen. I hjernestammen fordeles nerveimpulsen bl.a. til ansiktsnerven (nervus facialis), som sender en gren til stigbøylemuskelen (musculus stapedius). Når lyden er sterk nok, ca. 75 dB over høreterskelen, kontraherer muskelen seg, lydsvingningene i stigbøylen dempes, og lyden som når sneglehuset reduseres. Måling av refleksen brukes bl.a. til å påvise otosklerose.