Talkose, langvarig eksponering for talkumstøv kan føre til pneumokoniose. Talkum kan også inneholde asbestfibrer, slik at den lungefibrose som av og til oppstår etter innånding av talkum, kan skyldes blandingseksponering for asbest og talkum. Det har vært påvist noen få talkosetilfeller i Norge.