Tarmtuberkulose, infeksjon med tuberkelbasiller (Mycobacterium tuberculosis) (se tuberkulose) i tarmen, oftest i nederste del av tynntarmen. Tilstanden, som ofte skyldes nedsvelging av slim som inneholder store bakteriemengder, er meget sjelden i vår del av verden, men forekommer hyppigere i u-land. Fra tarmen kan bakterier spre seg til bukhinnen og forårsake bukhinnebetennelse (peritonitt) med væskeansamling (ascites). En del slike tilfeller av tuberkuløs peritonitt er de senere år i Norge diagnostisert hos innvandrere fra Afrika og Asia.