Tiopental, tiomebumal, barbiturat som brukes ved anestesiinnledning. Korttidsvirkende bedøvelsesmiddel av barbituratgruppen, beregnet til intravenøs injeksjon. Det anvendes som innledning til generell bedøvelse (narkose). Pasienten blir bevisstløs mindre enn 1 minutt etter injeksjonen. Tiopental har relativt dårlig smertestillende og muskelavslappende virkning når det gis alene; det brukes ofte i kombinasjon med lystgass, og da ved relativt kortvarige og lite smertefulle inngrep, som f.eks. en livmorutskrapning.