Tolbutamid, tidligere benyttet legemiddel mot diabetes mellitus (type 2-diabetes); tilhører gruppen sulfonylurea. Medikamentet stimulerer insulinproduksjonen og er virksomt i tablettform. Flere av de moderne peroralt virksomme medikamentene mot diabetes er videreutviklinger av tolbutamid.