Tuberkulinreaksjon, lokal betennelsesreaksjon i huden fremkalt av tuberkulin (antigen fra tuberkulosebakterien) som gir en hypersensitivitetsreaksjon av type IV etter 48 timer. Positiv prøve er tegn på at individet har vært smittet med tuberkelbasiller eller er vaksinert mot dem (se BCG-vaksinasjon). Se også Mantoux' reaksjon, tuberkulose, tuberkulinprøve.