Tvangspreget personlighetsforstyrrelse, se personlighetsforstyrrelser.