Tykk dråpe, undersøkelsesmetode for å påvise parasitter og mikroorganismer i blod. Mest brukt i diagnosen av malaria. En bloddråpe legges på et objektglass og fikseres forsiktig. De røde blodcellene i preparatet hemolyseres, før preparatet farges, og mikroskopisk undersøkelse blir utført. Metoden er en mye mer sensitiv metode for parasittpåvisning enn tynn dråpe.