Venefilter, mekanisk filter, vanligvis av metall, som plasseres med kateterteknikk i store hulvener for å hindre at blodpropper føres med blodstrømmen til lungepulsårene. Enkelte filtre er konstruert for å kunne fjernes etter inntil 90 dager. De fleste er permanente og kan ikke fjernes. Venefiltre er kostbare og har dårlig dokumentert effekt. Anvendelsen av venefiltre er omdiskutert og de blir sjelden brukt i Norge (2007).