Videodensitometri, analyse- og målemetode som brukes ved røntgenkontrastundersøkelser (som angiografi og computertomografi), som et indirekte mål på blodgjennomstrømingen i et organ ved at man måler kontrastoppladningen i organet. Videodensitometri brukes også for automatisk beregning av diameteren på blodårer under angiografi. Automatiserte diametermålinger er mest brukt ved koronar angiografi. Målingene er nøyaktige og nyttige ved vurdering og behandling av karsykdom. De fleste pasienter kan føle at man injiserer røntgenkontrast, for øvrig merker ikke pasienten noe når målingene og beregningene pågår.