Barr-inklusjonslegeme, kjønnskromatin som finnes i kjernen til kroppsceller hos kvinner. Hos kvinner vil det ene av de to X-kromosomer i cellen være inaktivert (se X-inaktivering) og tett sammenkveilet på et lite område. Ofte kan dette sees under mikroskopet som et tett legeme i cellekjernen.