X-kromosominaktivering
Kroppens celler hos kvinner med forskjellig inaktivering av X-kromosomet: Tidlig i fosterlivet blir det ene X-kromosomet inaktivert i alle kroppens celler. Kvinner har derfor to typer celler, celler der X-kromosomet fra far er aktivt (hvite) og celler der X-kromosomet fra mor er aktivt (lilla). Fordelingen mellom de to celletypene varierer fra kvinne til kvinne. Hos de fleste kvinner er fordelingen cirka 50:50. I sjeldne tilfeller kan alle eller nesten alle aktive X-kromosomer være bare fra far eller bare fra mor. Dersom det da er en genfeil på det aktive X-kromosomet kan det føre til at kvinnen blir syk siden hun ikke har et normalt X-kromosom i reserve.
X-kromosominaktivering

X-kromosominaktivering er inaktivering av det ene av kvinnens to X-kromosomer.

Faktaboks

Også kjent som

x-inaktivering

X-kromosominaktivering er et eksempel på epigenetikk, en reversibel endring i genaktivitet uten at rekkefølgen på DNA-sekvensen endrer seg.

Bakgrunn

Kvinner har to X-kromosomer, mens menn bare har ett, i tillegg til Y-kromosomet. For å unngå at kvinner har dobbelt så mye genprodukt fra gener på X-kromosomet som menn, skjer det en inaktivering av det ene X-kromosomet hos kvinnelige pattedyr.

Av menneskets 20 000–25 000 gener er om lag 1000 lokalisert til X-kromosomet. Mutasjon i et av genene på X-kromosomet kan føre til X-bunden arvelig sykdom. X-bundne sykdommer rammer menn, mens kvinner er friske arvebærere.

Hvert av de to X-kromosomene hos kvinner har varianter av gener som ikke finnes på det andre X-kromosomet. Dette gir kvinner et større genetisk mangfold, noe som kan være en fordel. Hvis det er noe galt på det ene X-kromosomet, har de et X-kromosom i reserve. I alle aldersgrupper, fra fosterlivet til alderdommen, har menn høyere dødelighet enn kvinner. Det å ha et X-kromosom i reserve kan forklare noe av denne forskjellen.

Mekanisme

Inaktiveringen skjer tidlig i fosterlivet og er permanent for den enkelte celle. Kvinner er derfor genetiske mosaikker. De har celler der det aktive X-kromosomet kommer fra far, og celler der det aktive X-kromosomet kommer fra mor. Inaktiveringen er tilfeldig. Det gjør at de fleste kvinner har en nokså lik fordeling av de to celletypene i kroppen. Noen kvinner vil imidlertid ha flest celler der enten fars eller mors X-kromosom er det aktive X-kromosomet. Dette kalles en skjev X-kromosominaktivering.

Hos pungdyr, for eksempel kenguru, er det alltid X-kromosomet fra far som er inaktivert. Hunnene hos pungdyr har derfor ikke to forskjellige aktive X-kromosomer slik kvinnelige pattedyr har. De har ikke et X-kromosom i reserve.

X-kromosominaktiveringen har vist seg å være en meget komplisert prosess. Prosessen styres av genet Xist som er lokalisert til X-inaktiveringssenteret.

Ikke alle genene på det ene X-kromosomet blir inaktivert slik man opprinnelig trodde. Hele 30 prosent av genene på det inaktive X-kromosomet hos mennesket unngår inaktivering, enten helt eller delvis. Dette innebærer at kvinner kan ha dobbel dose genprodukt fra mange gener på X-kromosomet sammenliknet med menn. Mye av forskningen har vært gjort på mus, der inaktiveringen er noe forskjellig fra den hos mennesket. Utviklingen innen genteknologien gir nye muligheter for å studere X-kromosominaktivering hos mennesket og vil forhåpentligvis kunne svare på mange uløste spørsmål rundt denne sentrale biologiske prosessen.

Avvik i antall kromosomer

Avvik i antall kromosomer er mindre alvorlig for X-kromosomet enn for de øvrige kromosomene, autosomene. Eksempler på slike avvik er Turners syndrom (45, X), trippel-X-syndrom (47, XXX) og Klinefelters syndrom (47, XXY). Tetrasomi X (48, XXXX) og pentasomi X (49, XXXXX) er også forenlige med liv. Når man har mer enn ett X-kromosom, blir alle X-kromosomer unntatt ett inaktivert.

Skjev X-kromosominaktivering

Skjev X-kromosominaktivering er at en kvinne har en betydelig overvekt av celler hvor X-kromosomet fra den ene forelderen er inaktivert. Skjev X-kromosominaktivering gjør disse kvinnene sårbare for X-bundne sykdommer.

Vi har i dag kjennskap til over 500 sykdommer som skyldes mutasjon i et gen på X-kromosomet, og mange av disse er alvorlige. Kvinner som har en skjev X-inaktivering, der de fleste cellene har det muterte X-kromosomet som det aktive X-kromosomet, kan rammes av X-bundne sykdommer. Kjente eksempler på dette er kvinner med blødersykdommen hemofili eller muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi.

Hos eldre kvinner finner man oftere en skjev X-kromosominaktivering. Dette er først og fremst beskrevet i blodceller, som er best tilgjengelige for undersøkelse. Betydningen av denne aldersforandringen er ikke avklart.

Historikk

Inaktivering av det ene X-kromosomet ble først fremsatt i 1961 som en hypotese av den engelske forskeren Mary Frances Lyon (1925–2014), og kalles også «lyonisering».

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg