Bartters syndrom, en gruppe av sjeldne autosomalt recessivt arvelige sykdommer forårsaket av en defekt i reguleringen av saltutskillelsen i nyrene. Det fører til hyperaldosteronisme uten høyt blodtrykk, lave kaliumnivåer i serum, metabolsk alkalose og økt utskillelse av kalsium i urinen med påfølgende risiko for å få nyrestein. Sykdommen behandles ved hjelp av rikelig tilførsel av natrium og kalium i kosten og medikamenter som virker på renin-angiotensinsystemet.