SI Reinsvoll, fra 1991 til 2009 Oppland psykiatriske sykehus, Vestre Toten kommune, psykiatrisk sykehus for Oppland fylke, åpnet 29. august 1913 som Presteseter sykehus, inngår nå i Sykehuset Innlandet HF. Sykehuset har to sengeavdelinger, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling og avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet, Sørlihaugen.