Ringers løsning, steril saltoppløsning som inneholder ioner av natrium, kalium, klor og hydrogenkarbonat. Har samme osmotiske trykk som blodplasma og brukes derfor til intravenøs væsketilførsel, infusjon. Navn etter Sydney Ringer (1835–1900), britisk farmakolog.