Angiosom, vevsområde som forsynes av en enkelt arterie (se plastikkirurgi).