Antistreptolysin, AST, antistoff mot et enzym (streptolysin) fra visse streptokokker. Enzymet løser opp de røde blodcellene. Ved infeksjoner med disse streptokokkene (halsbetennelse, giktfeber, m.v.) dannes antistreptolysin som et ledd i organismens forsvar mot bakterier. Antistoffet kan påvises i en blodprøve etter infeksjon ved hjelp av en metode som kalles titreringsanalyse. Konsentrasjonen av antistreptolysin angis derfor som prøvens antistreptolysintiter (AST). Undersøkelsen kan gi verdifulle opplysninger om sykdommens årsaker og forløp, særlig ved giktfeber, når man følger reaksjonen over lengre tid.