Arrkorreksjon, inngrep der hensikten er å korrigere en arrkontraktur. En rekke teknikker og metoder kan benyttes, avhengig av lokalisasjon og grad av kontraktur.