Biologisk psykiatri, den delen av psykiatrien som undersøker sammenhengen mellom biologiske prosesser, særlig i nervesystemet, og psykiske lidelser. Metodene omfatter arvemessige undersøkelser (bildeteknikker og elektrofysiologiske metoder) og undersøkelser av sammensetningen av kroppsvæsker som blod og ryggmargsvæske og av vev, celler og deres bestanddeler og kommunikasjon. Biologisk psykiatri har stor betydning for utviklingen av bedre behandlingsmetoder for psykiske lidelser. Det gjelder særlig legemidler.