Biotilgjengelighet er et uttrykk for i hvilken grad forskjellige næringsstoffer absorberes i tarmen og tas opp i kroppens celler. Et næringsstoffs biotilgjengelighet påvirkes av faktorer som næringsstoffets kjemiske form, personens ernæringstilstand og interaksjon med andre kostfaktorer. For eksempel binder fytinsyre kalsium og jern slik at disse blir mindre tilgjengelige for organismen.