Bronkial hyperreaktivitet, økt følsomhet i bronkiene for uspesifikke luftveisirritanter, det være seg kald luft, tobakksrøyk, støvpartikler eller sterke lukter som f.eks. parfyme. Bronkial hyperreaktivitet sees ved astma og hos mange pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Inhalasjon av irritanter medfører hoste og innsnevring av bronkiene; luftveisobstruksjon.