Cisternografi, røntgenundersøkelse av cerebrospinalvæskereservoarene omkring sentrale deler av hjernen og lillehjernen etter innføring av MR- eller røntgenkontrastmiddel.