Corpora amylacea er smålegemer, som regel av mikroskopisk størrelse, som ligner stivelseskorn. Finnes normalt i hjernen og i prostata, spesielt hos eldre folk.