Dødskriterier er sikre tegn på at døden er inntrådt.

De klassiske kriteriene var stans i hjerte- og lungefunksjonen. Moderne gjenopplivningsteknikk kan imidlertid redde mennesker som ville vært døde etter den klassiske definisjonen. Behovet for å holde hjerte- og lungeaktivitet kunstig i gang slik at organer fra den døde kan brukes til transplantasjoner har medført at dødskriteriet nå er knyttet til opphør av hjerneaktiviteten.

I ny forskrift av 2017 til transplantasjonsloven blir det imidlertid presisert at varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen. Denne presiseringen gjør det mulig å benytte organer fra personer som har hatt langvarig opphør av blodsirkulasjon og pustefunksjon uten at blodsirkulasjonen først blir gjenopprettet slik at opphevet blodtilførsel til hjernen kan påvises.

Dødsdefinisjon ved donasjon

Dødsdefinisjon ved donasjoner av organer, celler og vev er hjemlet i transplantasjonsloven av 2015 med forskrift av 2017:

«En person er død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme. Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen.»

Videre står det:

«Når åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler, må følgende vilkår være oppfylt for å kunne stille diagnosen død ved total ødeleggelse av hjernen:

  1. erkjent intrakraniell sykdomsprosess (det vil si sykdom eller skade i skallehulen)
  2. total bevisstløshet, som ikke er medikamentelt betinget, eller kan skyldes nedkjøling (kroppstemperatur lavere enn 33 grader)
  3. opphør av eget åndedrett
  4. opphør av hjernenervereflekser
  5. objektiv påvisning av opphevet blodtilførsel til hjernen.»

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Line Boulland

Foreslår å lenke til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1813?q=forskrift%20om%20d%C3%B8dsdefinisjon

svarte Guro Djupvik

Fagansvarlig har tatt innspillet ditt til følge, tusen takk!
Vennlig hilsen Guro Djupvik i redaksjonen

skrev Torleiv Ole Rognum

Hei Line Bouland og Guro Djupvik,

God idé å legge inn lenke til Lovdata.
Har prøvd å gjøre det , men vet ikke om jeg lyktes.
Lenken bør inn!

Beste hilsen
Torleiv Ole Rognum

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg