Donorkort (TM)
Stiftelsen Organdonasjon har laget et kort man kan ha med seg i lommeboka, hvor det står at man ønsker å være donor.
Av .
Baksiden av Donorkortet(TM)
Av .

Organdonasjon er donasjon av et friskt organ (hjerte, lunge, nyre, lever eller bukspyttkjertel) til en pasient som har en livstruende sykdom for transplantasjon.

Med unntak for nyrer og del av lever fra levende giver, skaffes organer til veie ved donasjon fra personer som dør under omstendigheter som tillater organdonasjon, først og fremst ved spontane blødninger inni hodeskallen og andre hodeskader.

Krav for donasjon

Ødeleggelse av hjernen er et vilkår for organdonasjon i henhold til transplantasjonsloven. DBD (donation after brain death) er en metode for organdonasjon etter total og irreversibel ødeleggelse av hjernen. Organdonasjon kan gjennomføres etter at døden er påvist ved stopp i blodtilførselen til hjernen og opphør av alle hjernefunksjoner, mens blodsirkulasjon og åndedrett opprettholdes. Opphevet sirkulasjon i hjernen undersøkes med en røntgenundersøkelse kalt cerebral angiografi. Se dødskriterier.

CDCD (controlled donation after circulatory death) er en metode for donasjon av organer etter hjerte- og åndedrettsstans. CDCD kan være aktuelt hvis pasienten har så store hjerneskader at videre behandling er formålsløs, og blir besluttet trukket tilbake av behandlende lege. Pårørende får informasjon om hvordan donasjonsprosessen vil foregå, og samtykke til donasjon avklares som ved organdonasjon for øvrig. Fem minutter etter at varig hjerte- og åndedrettsstans har inntruffet, erklæres pasienten død av en lege. Organene får tilført oksygenrikt blod og kan doneres.

Transplantasjonsloven har bestemmelser om vilkårene for at organer kan tas fra en avdød på sykehus til behandling av sykdom hos en annen. Organer kan ikke tas hvis avdøde eller dennes nærmeste pårørende har uttalt seg mot det, eller hvis inngrepet trolig vil stride mot deres livssyn.

Det er i prinsippet ingen aldersgrense for donasjon, men fra de eldste donorene kan vanligvis bare lever og nyrer benyttes.

Donorsykehus

Norge har forholdsvis mange donorsykehus (27 i 2021), og disse sykehusene skal identifisere potensielle organgivere og forholde seg til deres pårørende. Hvert av disse sykehusene har en donoransvarlig lege. Denne ordningen er ment å fremme opplæring og holdningsarbeid blant medarbeidere ved donorsykehus, og på den måten øke tilbudet av organer.

Donorkort

Det kan være lang ventetid for organtransplantasjon, og enkelte dør mens de venter. Mangel på egnede organer er den viktigste begrensingen for organtransplantasjon. Stiftelsen Organdonasjon arbeider for å bedre tilgangen på organer for transplantasjon og har laget et donorkort hvor man kan informere om sitt standpunkt til donasjon mens man lever. Donorkort finnes på nettsidene til Stiftelsen Organdonasjon, på apoteker, bibliotek og legekontorer. Organdonorkortet finnes også som en app og det kan fylles ut i kjernejournalen. Donorkortet er til stor hjelp for pårørende.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg