Depersonalisasjons-derealisasjonssyndrom, psykisk tilstand kjennetegnet ved en opplevelse av at verden omkring virker uvirkelig, drømmeaktig, fjern og at ens egen kropp er forandret eller langt borte (depersonalisasjonsfenomen). Tilstanden er oftest forbundet med en opplevelse av ikke å ha følelser. I ren form er tilstanden sjelden og forekommer oftest hos unge personer. Depersonalisasjons-derealisasjonssyndrom sees oftere som ledd i depresjoner, angstlidelser og tvangsnevroser, men kan også forekomme hos psykisk friske som er totalt utmattet, påvirket av medikamenter eller ved innsovning eller oppvåkning (hypnagoge opplevelser).